Αυτόματο Ηλεκτρονικό Κερατόμετρο KR-8100 TOPCON

laser-matiwn-lasik-prk

laser-matiwn-lasik-prk

AUTO KERATO -REFRACTOMETER KR-8100 – TOPCON
Αυτόματο Ηλεκτρονικό Κερατόμετρο –Διαθλασίμετρο Topcon: Σύστημα αυτόματης μέτρησης της διαθλαστικής κατάστασης του οφθαλμού.