Ηλεκτρονικό Μικροσκόπιο Ενδοθηλιακών Κυττάρων EM3000 TOMEY

laser-sta-matia

laser-sta-matia

Αυτόματο Ηλεκτρονικό Μικροσκόπιο Ενδοθηλιακών Κυττάρων TOMEY: Μονάδα μέτρησης της διαμέτρου, της μορφολογίας και του αριθμού των ενδοθηλιακών κυττάρων του κερατοειδούς. Έχει εφαρμογή στον προεγχειρητικό έλεγχο του καταρράκτη και στην παρακολούθηση συγγενών και επίκτητων παθήσεων του κερατοειδούς.