Ψηφιακή Κάμερα Βυθού RETINAL CAMERA TRC50 DX TOPCON

laser-sta-matia-papanikolaou

RETINAL CAMERA TRC-50 DX – TOPCON

RETINAL CAMERA TRC-50 DX – TOPCON
Ψηφιακή Κάμερα Βυθού & Ψηφιακή Φλουοροαγγειογραφία: Σύστημα λήψης εικόνων του βυθού με ή χωρίς χορήγηση σκιαγραφικής ουσίας (φλουορεσεϊνης) για την διάγνωση και παρακολούθηση παθήσεων του αμφιβληστροειδούς και της ωχράς κηλίδας.