Αμβλυωπία

amblyopia-sta-matia-kai-stravismos

Αμβλυωπία – Στραβισμός

Η αμβλυωπία είναι η συχνότερη αιτία μειωμένης όρασης από το ένα μάτι στην παιδική ηλικία.Προκαλείται λόγω ασύμμετρου οπτικού σήματος στον αναπτυσσόμενο παιδικό εγκέφαλο από ένα κατά τα άλλα φυσιολογικό μάτι. Το μάτι αυτό μερικές φορές ονομάζεται ‘τεμπέλικο’. Το 3% των παιδιών στις ΗΠΑ έχει αμβλυωπία.

Τι είναι η αμβλυωπία
Το μυαλό και το μάτι δουλεύουν μαζί για την όραση. Στην αμβλυωπία η όραση του ενός ματιού είναι μειωμένη διότι ο εγκέφαλος προτιμά την καθαρότερη εικόνα από το άλλο μάτι με αποτέλεσμα  το άλλο να ‘τεμπελιάσει’. Το μάτι αυτό κατά τα άλλα είναι φυσιολογικό.

Πόσο συχνή είναι η αμβλυωπία
Είναι η πιο συχνή αιτία μονόπλευρα μειωμένης όρασης στην παιδική ηλικία. Προσβάλλει περί το 2-3% των παιδιών και αν δεν αντιμετωπιστεί νωρίς στην παιδική ηλικία τότε παραμένει μόνιμη στην ενήλικο ζωή.

Τι προκαλεί την αμβλυωπία
Η αμβλυωπία μπορεί να προκληθεί από στραβισμό, από μεγάλη διαφορά στη μυωπία,  την  υπερμετρωπία ή στον αστιγματισμό μεταξύ των δύο ματιών καθώς και από καταστάσεις που εμποδίζουν τη δημιουργία καθαρής εικόνας στο μάτι όπως για παράδειγμα καταρράκτης.

Πως θεραπεύεται η αμβλυωπία στα παιδιά
Η θεραπεία συνίσταται στο να κάνουμε το παιδί να χρησιμοποιήσει το αδύναμο μάτι και υπάρχουν δύο τρόποι για να το επιτύχουμε αυτό. Με τη χρήση σταγόνων ατροπίνης στο καλό μάτι μια φορά την ημέρα ή με κάλυψη του καλού ματιού για μερικές ώρες τη μέρα για μερικές εβδομάδες ή μήνες.

Μπορεί η αμβλυωπία να θεραπευτεί στους ενήλικες
Οχι διότι η ανάπτυξη της όρασης γίνεται ως την ηλικία των 6-9 ετών με τη δημιουργία πολύπλοκων συνδέσεων μεταξύ ματιού- εγκεφάλου.