ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΣΤΡΑΒΙΣΜΟ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΣΤΡΑΒΙΣΜΟ

Τι είναι ο στραβισμός;

ΣΤΡΑΒΙΣΜΟΣ

 

Στραβισμός είναι μια κατάσταση στην οποία το ένα μάτι δεν είναι ευθυγραμμισμένο, δηλαδή το ένα μάτι κοιτάζει ευθεία μπροστά ενώ το άλλο στρέφεται προς τα μέσα, έξω, πάνω ή κάτω. Οι στραβισμοί μπορεί να είναι μόνιμοι (εμφανείς συνεχώς) ή διαλείποντες (εμφανείς μόνο συγκεκριμένες στιγμές). Η πλειοψηφία τους εμφανίζεται στα τρια πρώτα χρόνια της ζωής, αλλά μερικές φορές μπορεί να εμφανιστούν αργότερα.

Πώς επηρεάζει ο στραβισμός την όραση;

Οι πραγματικοί στραβισμοί δεν περνούν από μόνοι τους. Είναι λοιπόν σημαντικό τα παιδιά με στραβισμό να εξεταστούν από οφθαλμίατρο.
Όταν υπάρχει στραβισμός στην παιδική ηλικία το παιδί μπορεί να πάψει να χρησιμοποιεί το μάτι που στραβίζει και να μην αναπτύξει καλή όραση. Αυτό το μάτι συχνά ονομάζεται ‘τεμπέλικο’ ή αμβλυωπικό.

Θεραπεία

Γυαλιά
Το παιδί θα εξεταστεί για γυαλιά και το μάτι θα ελεγχθεί αν είναι υγιές. Αν δωθούν γυαλιά θα πρέπει να φορούνται συνεχώς. Τα γυαλιά μπορεί να βοηθήσουν τα μάτια να ευθειαστούν πλήρως ή μερικώς, σε ορισμένες μορφές στραβισμού. Παραταύτα, ο στραβισμός μπορεί να παραμείνει εμφανής χωρίς τα γυαλιά.

Κάλυψη
Αν η όραση δεν βελτιωθεί στο μάτι που στραβίζει μπορεί να χρειαστεί κάλυψη του άλλου ματιού.
Η κάλυψη δεν ευθειάζει   το μάτι αλλά είναι η πιο αποτελεσματική μέθοδος βελτίωσης της όρασης του ‘τεμπέλικου’ ματιού. Παρόλο που η κάλυψη μπορεί να γίνει ως την ηλικία των 7-8 ετών, τα καλύτερα αποτελάσματα επιτυγχάνονται στα μικρά παιδιά.
Η διάρκεια της κάλυψης ποικίλει από παιδί σε παιδί. Εξαρτάται επίσης από το επίπεδο της αμβλυωπίας, την ηλικία και τη συνεργασία του παιδιού.

Εγχείρηση
Αν ο στραβισμός παραμένει εμφανής (με τα γυαλιά) τότε μπορεί να πραγματοποιηθεί επέμβαση.
Στην πλειοψηφία των περιπτώσεων ο στόχος της επέμβασης είναι κοσμητικός. Περισσότερες από μία επεμβάσεις μπορεί να χρειαστούν για να επιτευχθεί το επιθυμητό αποτέλεσμα.
Σπανιότερα, η επέμβαση μπορεί να πραγματοποιηθεί για να ευθειάσει τα μάτια ώστε να δουλεύουν μαζί ως ζευγάρι.
Παρακολούθηση χρειάζεται και μετά το χειρουργείο. Το παιδί θα χρειάζεται ακόμη να φοράει γυαλιά (αν φορούσε), και αν το μάτι ‘τεμπελιάσει’ ξανά μπορεί να χρειαστεί κάλυψη του καλού ματιού.