Εξέταση στη Σχισμοειδή Λυχνία

  • Διάγνωση παθήσεων επιπεφυκότα
  • Διάγνωση παθήσεων κερατοειδούς
  • Διάγνωση παθήσεων φακού ( καταρράκτης )
  • Διάγνωση παθήσεων ραγοειδούς