Τονομέτρηση

  • Μέτρηση της πίεσης του ματιού για διάγνωση και παρακολούθηση γλαυκώματος