ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΕΠΕΜΒΑΣΗ

  • Πριν φύγετε από το κέντρο γίνεται ένας τελευταίος έλεγχος του ματιού και σας δίνεται φυλλάδιο οδηγιών.
  • Θα πρέπει να χρησιμοποιείτε σταγόνες και τεχνητά δάκρυα για κάποιο διάστημα.
  • Τα διαστήματα του επανελέγχου ποικίλουν αλλά είναι συνήθως τη 1η μέρα, την πρώτη εβδομάδα, τον πρώτο μήνα, και το πρώτο τρίμηνο.
  • Η ανάρρωση ποικίλει ανάλογα με τον ασθενή και τη μέθοδο θεραπείας αλλά γενικά είναι γρήγορη.
  • Τις τρεις πρώτες εβδομάδες πρέπει να αποφύγετε το τρίψιμο των ματιών, την κολύμβηση και το νερό στα μάτια, τον έντονο ήλιο- υπεριώδη ακτινοβολία και την έντονη άσκηση.
  • Τα γυαλιά ηλίου είναι απαραίτητα τους πρώτους τρεις μετεγχειρητικούς μήνες.