Χρονοδιάγραμμα τακτικών οφθαλμολογικών ελέγχων

ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΤΑΚΤΙΚΩΝ ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ

Οφθαλμολογικός έλεγχος

  • Βρέφη υψηλού κινδύνου,όπως αυτά με κίνδυνο για αμφιβληστροειδοπάθεια της προωρότητας ή οικογενειακό ιστορικό ρετινοβλαστώμτος, συγγενούς καταρράκτη, συγγενούς γλαυκώματος,ή μεταβολικής ή γενετικής νόσου πρέπει να εξεταστούν από οφθαλμίατρο μόλις αυτό είναι ιατρικά δυνατό.
  • Όλα τα παιδιά προσχολικής ηλικίας πρέπει να ελεγχθούν μεταξύ 6 μηνών και 1 έτους, στην ηλικία των περίπου 3 ετών και στην ηλικία των 5 ετών.
  • Παιδιά σχολικής ηλικίας πρέπει να ελέγχονται κάθε 1 με 2 χρόνια.
  • Αφού έχει προηγηθεί τουλάχιστον ένας λεπτομερής οφθαλμολογικός έλεγχος, οι νέοι ενήλικες πρέπει να εξετάζονται, απουσία οφθαλμολογικών συμπτωμάτων, κάθε 5-10 χρόνια έως την ηλικία των σαράντα ετών.  Αν υπάρχουν παράγοντες κινδύνου για ανάπτυξη οφθαλμικής νόσου αυτό το διάστημα τότε ο έλεγχος πρέπει να γίνεται κάθε 2-4 χρόνια.
  • Ασθενείς με διαβήτη τύπου 1 πρέπει να έχουν την πρώτη τους οφθαλμολογική εξέταση 5 χρόνια μετά την έναρξη της νόσου και τουλάχιστον ετησίως μετέπειτα. Ασθενείς με διαβήτη τύπου 2 πρέπει να εξεταστούν με τη διάγνωση της νόσου και τουλάχιστον ετήσια μετά.
  • Από την ηλικία των 40-54 ο οφθαλμολογικός έλεγχος πρέπει να γίνεται κάθε 3 χρόνια.
  • Από τα 50-64 κάθε 2 χρόνια.
  • Από τα 65 και μετά κάθε 1 χρόνο.
  • Ασθενείς με μεγαλύτερο κίνδυνο ανάπτυξης οφθαλμικής νόσου λόγω υποκείμενων νοσημάτων- θεραπειών, οικογενειακού ιστορικού, ηλικίας και φυλής πρέπει να εξετάζονται συχνότερα ακόμα και αν δεν έχουν συμπτώματα.