Γλαύκωμα

Τι είναι το γλαύκωμα; Είναι ένα σύνολο καταστάσεων του οφθαλμού στις οποίες έχουμε βλάβη του οπτικού νεύρου, το οποίο είναι το ‘καλώδιο’ που μεταφέρει τις εικόνες από τον αμφιβληστροειδή (φιλμ του ματιού) στον εγκέφαλο. Κυριότερος, αλλά όχι μοναδικός,  παράγοντας κινδύνου για την ανάπτυξη γλαυκώματος είναι η αυξημένη ενδοφθάλμια πίεση (ΕΟΠ). Τι ρυθμίζει την πίεση στο […]

Διαβάστε Περισσότερα